Bij het inhoudelijk vormgeven aan het afscheid, het schrijven van de teksten, het woord voeren en de keuze van de muziek, kunt u als nabestaande waarschijnlijk wel hulp gebruiken.  Na het overlijden van een dierbare komt er zoveel op u af, terwijl ondertussen uw wereld op z’n kop staat. Specifiek voor het vormgeven aan het afscheid kunt u in zo’n situatie een beroep op mij doen.

Mijn missie is, samen met de nabestaanden, het afscheid zo voor te bereiden en vorm te geven dat alle betrokkenen er met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Mijn werkzaamheden richten zich geheel op het afscheid zelf. Zoals wanneer u niet kiest voor een afscheid in een kerk, maar in de aula van een crematorium, in een zaal in de eigen omgeving of misschien wel thuis. U bent in zo’n geval geheel vrij in de vorm van de afscheidsceremonie en kunnen we samen een passende invulling daarvoor zoeken.

Werkwijze…